11
Feb

Medewerkers duurzaam verbinden aan de onderneming met de steun van het Europees Sociaal Fonds: Transport Joosen haalt mooie scores op het vlak van personeelsretentie.

Transport Joosen NV  is een snelgroeiend transportbedrijf die een sectorvernieuwende aanpak hanteert. Qua tewerkstelling hebben we om deze groei te ondersteunen een grote instroom van medewerkers. Echter kampt onze sector met het probleem dat velen vroegtijdig terug uitstromen. Ook wij zijn hiervan in het verleden niet helemaal gespaard gebleven. Teneinde de oorzaken van deze vroegtijdige uitstroom aan te pakken, hebben wij mede met de financiële steun van het ESF ten bedrage van 32,000 euro en het Vlaams co-financieringsfonds ten bedrage van 48,000 euro deze tendens stopgezet en een oplossing uitgewerkt om medewerkers duurzaam te verbinden aan de onderneming. Dit door middel van competentie-gestuurde oplossingen, een uitgewerkt aanwerving- en onthaalbeleid, ondersteunende tools voor de leidinggevenden en het uitwerken van een evaluatiecyclus. Het project met het ESF werd opgestart in september 2016 en werd succesvol beëindigd eind 2018.

Artikel toegevoegd op: 11-02-2019