Joosen Solas Solutions?

Voor een container op een schip geladen kan worden, moet het gewicht van die container zijn vastgesteld. Een geverifieerd gewicht is een voorwaarde voor het laden. Is er dus geen geverifieerd gewicht, betekent dat de container niet geladen wordt. Het gewicht schatten is niet voldoende. De verlader moet de goederen ter plaatse wegen of moet ervoor zorgen dat de geladen container of de inhoud gewogen zal worden alvorens deze container aan boord van het schip wordt geladen. Er zijn 2 toegestane methodes voor wegen waarvan Group Joosen methode 1 aanbiedt. Op onze terreinen beschikken wij over een gekalibreerde en volledig gekeurde weegbrug in lijn met het KB van 25 september 2016 aangaande het wegen van zeecontainers.

Wij wegen uw containers!

  • Na het wegen van de zeecontainer sturen wij standaard de VGM (Verified Gross Mass) door naar de rederij via EDI. Hierdoor nemen wij alle administratieve zorgen van u over
  • Indien u toch liever dit zelf naar de rederij stuurt kan dit uiteraard ook. In dit geval sturen wij de VGM enkel naar jou
  • Een lijst van rederijen welke in de mogelijkheid zijn de VGM via EDI binnen te halen kan u op eenvoudige aanvraag toegestuurd worden.
  • Wij bieden deze service zowel aan onze transportklanten als aan derden
  • Download hier onze algemene voorwaarden
stacker
plein