Joosen truck/trailer parking

Sinds eind 2015:


Een bewaakte trailerparking voor derden gelegen op onze terreinen in de Antwerpse haven.

Het initiatief kaderde binnen het VIM-project "Gemeenschappelijke trailerparkings", dat ondersteund werd door het IWT. Hierin werkte Group Joosen mee aan een onderzoek naar de meerwaarde van gemeenschappelijke trailerparkings en hoe deze kunnen bijdragen tot het inperken van voertuigverliesuren binnen de transportsector. Gezien het grote succes van dit initiatief is er een vervolg gekomen en zijn intussen de plaatsen nog verder uitgebreid.


Huishoudelijk reglement

Indien u gebruikt maakt van onze parking, gelieve het huishoudelijk reglement, dat u hier kan vinden, te willen respecteren.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met Yves Haudhuyze
parking