Wat is Joosen Container Hub?

Op 1 oktober 2011 opende Group Joosen een uitwisselingsdepot voor containers, Joosen Containerhub (JCH), op een terrein aan de Ordamstraat in Antwerpen. Om te beginnen worden hier lege containers uitgewisseld door ze hier af te zetten en op te zetten. Daarnaast worden bij JCH ook volle containers behandeld. Het depot fungeert tevens als een tijdelijke opslagplaats voor containers die niet dringend aan een schip of aan de klant uitgeleverd moeten worden. Met dit concept worden de storagekosten op de kaai tot een minimum herleid, terwijl de klant toch op afroep kan beleverd worden.

Wat zijn de voordelen?

  • wachttijden aan de depots en bijkomende ritten in de haven worden vermeden door de uitwisseling van havengebonden containers op een centrale plaats
  • minder interne haventrafiek en veel tijdswinst voor de chauffeurs door de creatie van een transferium aan de rand van de haven
  • files aan de containerterminals worden vermeden
  • tegemoetkoming aan het te verwachten plaatsgebrek op de containerterminals
  • optimalisering van het verkeer binnen de haven en van de capaciteit op de terminals
  • Download hier onze algemene voorwaarden
ech