Duurzame logistiek

Ons bedrijf besteedt veel aandacht aan duurzame logistiek door te trachten de goederenstromen zo veel mogelijk te optimaliseren. In het eigen planningbestand wordt nagegaan of combinaties met het lossen en laden van 20 voet-containers mogelijk zijn. Een export kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een import (herladen na goedkeuring van de rederij) in 40 voet- of 20 voet-containers. Vervolgens wordt bij collega-transporteurs nagegaan of zij eventueel iets te laden of te lossen hebben, zodat ecologisch verantwoorde combinaties ontstaan. Hierdoor kunnen heel wat nutteloze kilometers vermeden worden. Als de tijd het toelaat, maakt Transport Joosen graag gebruik van intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor. Het streven naar duurzame logistiek is trouwens één van de belangrijkste uitdagingen voor vele bedrijven. Transport Joosen kan en wil hieraan zeker een belangrijke bijdrage leveren. Mijn eigen ervaringen en mijn contacten binnen de transportsector komen hierbij goed van pas”, aldus Kurt Joosen. Group Joosen heeft een tijd geleden het Certificaat “Lean and Green” behaald.