Beleidsverklaring

Transport Joosen heeft zich als doel gesteld om de meest geprefereerde transporteur binnen de Antwerpse Haven te worden. Om dit te bereiken heeft zij volgende basiswaarden uitgewerkt waarnaar wordt geleefd.

Klanten – Voor Transport Joosen vormen onze klanten de grootste drijfveer voor onze dagelijkse inzet. Samen met hen werken we aan een voortdurende verbetering voor een betrouwbare dienstverlening.

Personeel – Als dienstverlenend bedrijf is een bekwaam en gemotiveerd personeelsbestand sleutel tot het succes. Door middel van zeer frequente trainingen en een nauwe samenwerking met diverse opleidingscentra op onze terreinen zorgen we voor een gegarandeerde doorstroom van jonge talenten.
Ethiek – Transport Joosen duldt enkel een correct ethisch gedrag van zowel zijn werknemers als zijn leveranciers. De normen en waarden de welke we nastreven moeten ons helpen onze bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken.

Kwaliteit – Transport Joosen streeft een hoogstaande kwaliteit na door voortdurend te investeren in zijn kwaliteitsprocessen, volledig in lijn met de geldende wetgevingen en de verwachtingen van onze klanten.

Milieu – Wij zijn ons bewust van de zware ecologische voetafdruk die wij als transporteur hebben. Wij streven er steeds naar om lege equipment te hergebruiken, in te springen op intermodale oplossingen en het gebruik van ecocombi’s te promoten. Ons wagenpark wordt regelmatig vernieuwd waardoor zoveel mogelijk met de hoogste euro-normen wordt gereden.
Veiligheid – Transport Joosen zal altijd alle nodige maatregelen nemen om het transport en de behandeling van uw goederen zo veilig als mogelijk te laten verlopen, zowel naar personen toe als naar milieu.

Verbetering – Processen worden blijvend in vraag gesteld en opgevolgd om waar nodig verbeteringen door te voeren met het doel onze transporten nog efficiënter te maken met respect voor veiligheid en milieu.