18
Nov

Propere lucht

De Antwerpse havengemeenschap onderneemt een tal van initiatieven om de haven op een zo duurzame manier uit te bouwen. De verbetering van de luchtkwaliteit is een gezamenlijke ambitie: diverse inspanningen dragen echter al bij aan een meer “propere” lucht. Ook bedrijven kunnen hierin een steentje bijdragen door bijvoorbeeld over te stappen naar groenere vrachtwagens of personenwagens. Een duurzame haven met propere lucht is immers iedereen mee gebaat!

Wat is vrijwillige vergroening

Het Antwerpse havenbedrijf start samen met VOKA-ALFAPORT en MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever) een campagne voor propere lucht voor het wegverkeer. Zo willen ze ondernemers, omwonenden en werknemers aanzetten om mee na te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan een propere lucht. Dit kan zoals gezegd door vrachtwagens en personenwagens te vergroenen.

Enkel tips om te vergroenen:
Bij de aankoop van een nieuwe wagen of tweedehandse wagen kan je best nakijken of hij milieuvriendelijk is. De graad van vervuiling hangt af van de Euronorm van de wagen, een Europese standaard. Hoe hoger het cijfer, hoe minder vervuiling. Vanaf 1 februari 2017 mogen de meest vervuilende wagens de Lage-Emissiezone (LEZ) niet meer in.

Ook Transport Joosen draagt hieraan bij door te verhuizen naar een locatie in het havengebied. Zo optimaliseren ze het aantal lege kilometers die voorheen moesten gereden worden tussen Brecht en Antwerpen.

Bron: tekst / foto – Website: http://www.portofantwerp.com/

Artikel toegevoegd op: 18-11-2016